JESIENNE ŚCIGANIE W GÓRACH SOWICH
 
1. DEFINICJA ZAWODÓW
1.1.     Górski Konkurs Samochodowy pn. “38 KRYTERIUM KAMIONKI” zostanie zorganizowany na trasie
Kamionki - Przełęcz Jugowska o długości 6,3 km i różnicy wysokości 270 m.
1.2.     Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 24 października 2021r.

2. UCZESTNICY - ZGŁOSZENIA
2.1    Uczestnikami zawodów mogą być załogi składające się z kierowcy i pilota
2.2    W szczególne sytuacji kierowca może wystartować sam - bez pilota.
2.3    Lista Zgłoszeń zostanie otwarta w dniu 14 września 2021r
2.4    Lista Zgłoszeń będzie zamknięta w dniu 27 września 2021r.
2.5    Forma Zgłoszenia; e-mail - na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - bez przedpłaty
2.6    Zgłoszenie powinno zawierać: nazwiska i imiona załogi, telefon kierowcy,
    markę auta i pojemność silnika.
2.7    Wpłata wpisowego (200 zł) w dniu i miejscu Startu.
2.8    Biuro Konkursu będzie czynne w dniu zawodów w Kamionkach przy hotelu
    "Czarny Rycerz" - tel. 729 - 862 - 666


3. UBEZPIECZENIE - NNW Sport
3.1.     Każdy zawodnik powinien być ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków osób
    uczestniczących w imprezach sportowych - NNW Sport. Jest to ubezpieczenie indywidualne i dobrowolne.
Polisę ubezpieczeniową wystawia każda Agencja Ubezpieczeniowa na okres trwania zawodów.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1.     Do Wyścigu zostaną dopuszczeni kierowcy posiadający aktualne Prawo Jazdy.
4.2.     Zawodnicy biorą udział w Wyścigu na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

5. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
5.1.     Zawodnicy muszą być wyposażeni w kaski ochronne stosowane w sportach samochodowych.
5.2.     Zawodnicy muszą być ubrani w rajdowe kombinezony sportowe lub serwisowe.

6. WYPOSAŻENIE SAMOCHODU
6.1.     Do udziału w Wyścigu zostaną dopuszczone samochody osobowe z ważnym Dowodem Rejestracyjnym
i aktualnym wpisem Badania Diagnostycznego oraz ubezpieczeniem OC.
6.2.     Samochód musi być wyposażony w klatkę bezpieczeństwa (J. FIA), fotele kubełkowe i pasy 4-punkt.
6.3.     Każdy samochód musi być wyposażony w dwie ręczne gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego każda,
z aktualną datą ważności oraz trójkąt ostrzegawczy.

7. BADANIE KONTROLNE
7.1.     Każdy kierowca obowiązany jest przedstawić podczas BK: prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu.
7.2.     Kontrola będzie dotyczyła głównie elementów bezpieczeństwa samochodu.
7.3.     Badanie Kontrolne nie stanowi potwierdzenia, że samochód spełnia techniczne warunki dopuszczenia
do ruchu i nie może być utożsamiane z kontrolą przeprowadzaną na Stacji Diagnostycznej.

8. PODZIAŁ NA KLASY
8.1.     Samochody dopuszczone do Konkursu, zostaną podzielone na klasy w zależności od pojemności silnika:
                GK 1 - do 903 ccm
                GK 2 - od 904 do 1300 ccm
                GK 3 - od 1301 do 1600 ccm
                GK 4 - od 1601 do 2000 ccm
                GK 5 - pow. 2000 ccm
8.2.    Nominalna pojemność silników doładowanych pomnożona zostanie przez współczynnik
1,7 z zapłonem ZI oraz 1,5 z zapłonem ZS(diesel).
8.3.    Klasę stanowi min. 5 samochodów dopuszczonych do startu przez Badanie Kontrolne.
8.4.    W przypadku mniejszej od pięciu ilości załóg w klasie, zostaną one przeniesione do klasy bezpośrednio wyższej.

9.  PRZEBIEG KONKURSU
9.1.     Zawody będą obejmowały:
    - zapoznanie z trasą Wyścigu,
    - trzy przejazdy konkursowe
9.2.     Start do przejazdów wyścigowych nastąpi w kolejności nadanych numerów startowych.
9.3.     Strefa Mety objęta jest specjalną procedurą, która zostanie omówiona na odprawie zawodników.
9.4.     Każdy przejazd konkursowy będzie poprzedzony kontrolą trasy prowadzoną przez pilota zawodów.
9.5.     Podczas powrotu zawodników na Start, nie wolno wyprzedzać Pilota prowadzącego kolumnę.

10.  KLASYFIKACJA
10.1.     Klasyfikacja indywidualna zawodników sporządzona będzie w oparciu o sumę uzyskanych czasów
z trzech podjazdów konkursowych.
 10.2   Klasyfikacja przeprowadzona zostanie wyłącznie w poszczególnych klasach.
 10.3   Nagrody będą przyznane w każdej klasie, proporcjonalnie do ilości załóg sklasyfikowanych w zawodach.

11.  ZAPOZNANIE  Z  TRASĄ
11.1       Każdy Kierowca może objechać i opisać trasę wyścigu w dniach poprzedzających termin zawodów.
11.2       Podczas objazdu zapoznawczego należy bezwzględnie przestrzegać przepisy Kodeksu Drogowego.
11.3    Zakazuje się wykonywania objazdu i opisu trasy wyścigu samochodem z wyposażeniem rajdowym.

12.  ZAKAZ  TRENINGU
12.1    W dniu zawodów w godz. 7.00 - 9.00 obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodów rajdowych
po trasie wyścigu: Kamionki - Przełęcz Jugowska.

13.  TOR JAZDY
13.1    Prawidłowy tor jazdy auta załogi powinien przebiegać wyłącznie po nawierzchni asfaltowej trasy zawodów.
13.2    Niszczenie pobocza drogi stanowiącej trasę Wyścigu, spowoduje natychmiastowe
         wykluczenie załogi z zawodów.
13.3     Kontrolerzy toru jazdy będą umieszczeni na wybranych fragmentach trasy Wyścigu.

14.  PROTESTY I WYJAŚNIENIA
14.1.    Wątpliwości dotyczące zapisów pomiaru czasu należy zgłaszać Organizatorowi natychmiast po zauważeniu rozbieżności wyników.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
15.1.    Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzalności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich mienia,
jak również spowodowanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkód w stosunku do osób trzecich
i ich mienia.

16. KOMUNIKATY  OFICJALNE
16.1.     Niniejszy Regulamin jest głównym zbiorem przepisów obowiązujących w Kryterium Kamionki.
16.2     Wyniki bieżące i klasyfikacja będą publikowane w internecie oraz na tablicy ogłoszeń.
16.3    Nazwa zawodów „Kryterium Kamionki“ objęta jest prawem autorskim.
                                        

                                            Andrzej Dobosz
                                              KOMANDOR


                    KRYTERIUM KAMIONKI
                    PROGRAM ZAWODÓW

                    godz.   8.00 - 9.00  - biuro - sprawy formalne
                    godz.   8.00 - 9.00  - BK - badanie kontrolne
                    godz.   9.00 - zamknięcie trasy Wyścig                                                                                             
                    godz.   9.15 - odprawa zawodników
                    godz.   9.30 - przejazd zapoznawczy w kolumnie
                    godz. 10.00 - I-szy podjazd konkursowy
                    godz. 12.00 - II-gi podjazd konkursowy
                    godz. 14.00 - III-ci podjazd konkursowy
                    godz. 16.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród