Przejdź do treści

Bros Spray Na Owady Biegające 300Ml brb3383

9,19 

Bros Spray Na Owady Biegające 300Ml brb3383

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Bros Spray na owady biegające 300 mlAerozol skutecznie zwalcza owady biegające: karaluchy, prusaki, mrówki, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe itp.karaluchy, mrówki, rybiki cukroweszybki efekt i długotrwałe działaniebez freonuSposób użycia: Zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Oprysk rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Z odległości ok. 30 cm spryskać miejsca występowania owadów (listwy podłogowe, miejsca za kuchenką, pod zlewem itd). Nie stosować na powierzchniach silnie zabrudzonych, bardzo chłonnych lub porowatych. Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 15 min, po czym starannie wywietrzyć.Przechowywać w temperaturze otoczeniaŚrodki ostrożności:NiebezpieczeństwoH222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.Z pomieszczenia usunąć zwierzęta domowe i produkty spożywcze. Przykryć akwaria. Podczas zabiegu nie jeść i nie pić, w pomieszczeniach może przebywać tylko osoba wykonująca oprysk.Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane. Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.Substancje czynne: deltametryna 0,05% (0,05 g/100 g) tetrametryna 0,2% (0,2 g/100 g) butotlenek piperonylu 0,6% (0,6 g/100 g)Zawiera: Niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2547/05.Opakowanie – Nadające się do recyklingu300 mlAerozolPodmiot odpowiedzialny i producent:BROS Sp. z o.o. sp. k.ul. Karpia 2461-619 Poznańtel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@bros.plwww.bros.pl

oczko świetlne, lampy ogrodowe solarne castorama, leroy merlin prysznic, odstraszacz na myszy castorama

spodki szklane