Przejdź do treści

Off Spray Na Komary I Kleszcze Regular 100Ml

7,00 

Off Spray Na Komary I Kleszcze Regular 100Ml

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w aerozolu 100 mlochrona przeciw komaromSposób użycia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry oraz odzież z odległości 15-20 cm. Na twarz i szyję produkt nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Nie nanosić na ręce dzieci. Produkt można stosować bezpośrednio na odzież. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie należy spryskiwać produktem mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Odzież, na którą naniesiono produkt, należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie stosować na uszkodzoną i podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Zaniechać stosowania w przypadku wystąpienia podrażnienia, a skórę dokładnie umyć. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Do użytku zewnętrznego. Ochrona przed komarami do 4 godzin.Przechowywać w temperaturze otoczeniaOFF! Protect aerozol – repelent przeciw komarom i kleszczom.NiebezpieczeństwoSubstancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid 150 g/kg.Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycie nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeśli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0069/03.Kraj produkcji – UETermin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).100 mlAerozolPodmiot odpowiedzialny:SC Johnson Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawatel. +48 22 445 88 00Infolinia: 0801 11 12 11(całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)www.scjohnson.com

sejf kasetka, blat dąb craft złoty, osłona balkonowa castorama, węgiel orzech cena, leroy merlin wkretarka, papier do drewna, obi tapeta winylowa, płyta pilśniowa biała, beckers farba ceramiczna, krawezniki ogrodowe, pokrowce na krzesła pepco, węże, ficus umbellata, pistolet do nakładania tynku, lustro prostokątne w czarnej ramie

yyyyy