REGULAMIN I PROGRAM

KONKURS SAMOCHODOWY ” POGODNA JAZDA”
Regulamin – program

 1.  Termin
  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23 września 2018r. w Świdnicy.
 2. Rodzaj zawodów
  Konkursowa Jazda Samochodowa – KJS na 9-ciu Próbach Sportowych – Ps
 3. Zgłoszenia
  Karta Zgłoszenia (aktywny PDF) zostanie opublikowana na stronie www.kryteriumkamionki.pl. Wypełnioną Kartę należy przesłac na podany adres internetowy. Isnieje również możliwość dokonania zapisu w dniu i miejscu zawodów w godz. 8.00 – 9.00.
 4. Uczestnictwo
  W Konkursie może uczestniczyć każdy kierowca posiadający Prawo Jazdy.Załogę stanowią dwie osoby: kierowca i pilot. Załoga powinna być wyposażona w kaski ochronne stosowane w sportach samochodowych.
 5. Samochód
  Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone samochody osobowe z ważnym Dowodem Rejestracyjnym i aktualnym wpisem Badania Diagnostycznego oraz ważną polisą ubezpieczeniową OC.
 6. Przebieg zawodów.
  Biuro Zawodów zlokalizowano w Świdnicy przy ul.Sikorskiego (kierunek na Strzegom, Legnicę) na parkingu przy markecie Multipark TAKKO.
  Trasa zawodów przejeżdżana będzie trzykrotnie z przerwą na PKC-2 i PKC-3
 7. Na trasie dojazdowej do Prób Sportowych obowiązują uczestników Konkursu
  przepisy Kodeksu Drogowego a szczególnie dotyczące ograniczenia prędkości
  w terenie zabudowanym.
 8. Program Konkursu.
  – godz.8.00 – 9.00 przyjmowanie Kart Zgłoszeń
  – godz.8.00 – 9.00 sprawdzanie dokumentów kierowców
  – godz.9.30 odprawa zawodników
  – godz.10.00 start 1-szej załogi
  – godz.13.30 meta 1-szej załogi
  – godz.15.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 9. Samochody dopuszczone do Konkursu zostaną podzielone na klasy w zależności od pojemności skokowej silnika:
  Klasa 1 – do 1150 ccm
  Klasa 2 – od 1151 do 1600 ccm
  Klasa 3 – od 1601 do 2000 ccm
  Klasa 4 – powyżej 2001 ccm
  Samochody z silnikiem doładowanym będa umieszczone w klasie wyższej z powodu zastosowania współczynnika 1,7
  Klasę stanowi minimum 5 samochodów dopuszczonych do startu. W przypadku mniejszej ilości aut zostaną przeniesione do klasy bezpośrednio wyższej.
 10. Nagrody
  Nagrody będą przyznane w każdej klasie do trzeciego miejsca.
 11. Niniejszy regulamin oraz rysunki Prób Sportowych z ustaloną punktacją stanowią podstawowe przepisy w Konkursie „Pogodna jazda”.
  Obowiązuje zasada: „co nie jest zakazane i nakazane jest dozwolone”.
 12. Komunikaty Organizatora będą umieszczane na stronie www.kryteriumkamionki.pl oraz na portalu facebook.
 13. ORGANIZATOR
  tel.692-046-743