Przejdź do treści

Bros Płytka Na Owady

12,14 

Bros Płytka Na Owady

Substancja czynna: transflutryna 7% (7 g/100 g).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5239/13.Sposób użycia: Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić na podstawce w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekt działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się.Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając muchy, komary, meszki, dorosłe osobniki moli odzieżowych, mrówki i karaluchy w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje po ok. 24 godz. od wystawienia płytki.Podstawka znajduje się wraz z płytką w opakowaniu foliowym.Środki ostrożności: Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. Zabezpieczyć płytkę przed dostępem dzieci.Uwagi: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.UwagaDziała bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi.Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.Płytkę wraz z opakowaniem dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

lampa stojąca pokojowa, kaloryfer 30 cm, drut 10 cena, podkład pod panele laminowane, gres szkliwiony klaro white, żółte worki na śmieci, rubinowy, belka drewniana 15×15

yyyyy